Perles a Internet

És avui en dia, és ben notori que les consultes a les pàgines d’INTERNET són de cabdal importància. La informació que hi pots trobar no té límits.

Això fa, però, que al mateix temps que hi pots trobar tota mena de referències, també qualsevol hi pot escriure el que cregui convenient, i a vegades sorgeixen pàgines, articles, opinions, informacions, diguem-ne desafortunades i fins i tot ridícules .

Això és el que considero passa en unes pàgines del web wikilingue.com, dedicades a la sardana.

N’hi ha unes quantes que informen àmpliament del que és la sardana, la història, com es balla, que és la cobla… aquí caldria arreglar, modificar i matissar algunes coses, però en fi, és pot admetre. També hi ha uns “links” que ens poden conduir a altres pàgines dedicades al món de la sardana: entitats, colles… i sobretot al web de la Federació Sardanista de Catalunya, al seu apartat de BASES DE DADES.

Però, les perles principals i ridícules són les traduccions que fan dels títols de moltes de les sardanes.

El web conté pàgines dedicades a diversos compositors en concret i han traduït els títols de les sardanes de manera literal, el que a donat un resultat més que sorprenen, car resulta grotesc i còmic.

Us en mostraré uns quants, si voleu conèixer-ho més a fons: www.wikilingue.com.

Comencem:

Agustí Borgunyó i Garriga, l’anomenen Agustí Borguñó Chaparral.

La seva sardana: La cova del drac, la titulen: “La cueva del dragón”

Els germans Saló són cognomenats: “Salón”

D’en Conrad hi ha: De Ja sóc aquí. “Ya estoy aquí” . d’Els ocells et canten, “Los pájaros te cantan”, de Sol de Banyuls,”Suelo de Banyuls”

De l’Emili: Els fadrins alborotats, “Los solteros alborotados”, de Ventada de març, “Abanicada de marzo”.

De Josep Serra: A cau d’orella, “Al oido”, de Les comares, “Las parteras”,

De Joaquim Serra: de La primera volada, “El primer voladizo”, de Roses del Brull, “Rosas de requesón”.

De Ricard Viladesau: de Bufali l’ull, “Sóplale el ojo”, de Sa Palomera,”Sano Palomera”

De Joan Lluís Moraleda: A la clau de fa, “A la clave de hace”

De Jaume Bonaterra: Una de balladora, “Una de bailaora”

De Josep Cassú: De l’avi Pep, “El abuelo Pepe” i la perla, crec, més important: de La memòria dels cargols, “El recuerdo de los tornillos”

I, un llarg etc.

Itero que si voleu veure més títols, amb aquestes característiques ja sabeu on ho podeu trobar

Robert Roqué

Deixa un comentari