La Cultura Tradicional de Catalunya

EL CONSELLER DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ PRESENTA AL PARLAMENT ELS PRESSUPOSTOS DEL SEU DEPARTAMENT PEL 2008.
En la seva intervenció no fa cap referència al Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional ni al moviment associatiu cultural català.

El conseller va iniciar la seva intervenció reconeixen que es tractaven d’uns pressupostos centrats en la moderació i la contenció, degut als menors ingressos dels previstos que la Generalitat ha tingut.

A banda de constatar que el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional ha desaparegut com a tal dins del pressupost del Departament trobant-se integrat dins del de la Secretaria General de Cultura, un dels aspectes que volem destacar com a més preocupant és la rebaixada pressupostària real que ha suposat per aquest Centre el pressupost pel 2008, ja que només se li augmenta 7.000,00€ (set mil euros), significant d’aquesta manera –a l’aplicar-se l’PIC del 3,1% previst- una reducció real d’un 3% respecte al pressupost de 2007 (265.087,00€ menys), disposant en definitiva pel 2008 de 8.777.000,00€ més 7.000,00€.

Una molt mala notícia pel Moviment Associatiu Cultural Català.

Deixa un comentari